Für eine optimale Ansicht unserer Website aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.

Rura Mix-Pipe zapewnia już od ponad 10 lat doskonałą jakość paszy.

Demixing Impossible

Wydajna technologia żywienia jest podstawowym składnikiem nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. Istotne jest, aby zapewnić spójność płynnej paszy nawet w złożonych systemach doprowadzania żywności, tak aby składniki paszy nie rozwarstwiały się.

Jeśli dojdzie do rozwarstwiania się i sedymentacji paszy, operatorzy dużych sterowanych komputerowo systemów żywienia płynnego straciliby część swojej efektywności. Powód: dawniej homogeniczny pokarm przedostający się w pojedynczych częściach składowych- tj. woda i pasza- do zaworów spustowych, zapychał zawory uniemożliwiając indywidualne dozowanie zwierzętom pokarmu.

Prowadziło to do sedymentacji, która spowalniała cały proces przepływu pokarmu. W najgorszym przypadku dochodziło nawet do zablokowania paszociągu, a tym samym do dużych problemów z procesem karmienia. W końcu zwierzętom podawane były jakościowo i ilościowo bardzo różne racje żywieniowe, co w konsekwencji powodowało nierównomiernie przyrastające stado.

W tych okolicznościach twórcy Weda Dammann & Westerkamp odpowiedzieli przed dziesięciu laty opatentowaną rurą Mix-Pipe. Podstawowa idea była prosta. Efekt ten pozostaje doskonałym do dziś: ciągły przekrój poprzeczny spirali na wewnętrznej ściance rury mieszającej wprawia mieszaninę pokarmu w ruch obrotowy obracając się przez całą długość paszociągu począwszy od pompy paszowej po ostatni zawór karmiący.
Pozytywne następstwo stałego ruchu spiralnego: konsystencja płynnej paszy pozostaje identyczna na całej długości linii paszowej, wszystkim zwierzętom dostarczona zostaje indywidualnie planowana ilość paszy. Idea ta, należąca do dyrektora generalnego Wedy Franz-Josef Sextro, została w roku 2004 wyróżniona logicznie złotym medalem DLG.

Dobre pomysły są długotrwałe, tak więc ten wynalazek uchodzi nadal za nowatorski, nie tylko ze względu na skuteczne rozwiązywanie problemu. Dlatego też założenie to trwa w dalszym ciągu, gdyż odpowiada czasom przemian strukturalnych rolnictwa i w równej mierze nadaje się dla gospodarstw różnej wielkości.

Poza tym przyszłościowe innowacje można rozpoznać po tym, że są nie tylko kupowane ale również przejmowane. „Stąd też nasza rura Mixi-Pipe jest popularna w kręgu nie tylko naszych klientów, lecz po części nawet przez konkurencję, która wykorzystuje ją w swoich instalacjach”, podkreśla Ralf Meyer kierownik ds. rozwoju Weda. Według p.Meyera w różnorodnych chlewniach panuje nadal potencjał optymizacji, gdyż do dzisiaj elementy konstrukcyjne mieszania paszy są zaprojektowane często jedynie w poszczególnych odstępach na linii paszowej systemu doprowadzania żywności: „nie da się w ten sposób niezawodnie zapobiec sedymentacji” zapewnia Ralf Meyer.

Zalety rury Mix-Pipe w skrócie:

  • podczas przepływu przez paszociąg, mieszanina pokarmu jest ciągle mieszana na całej długości
  • dozowanie płynnej paszy z niemal tą samą zawartością suchej masy substancji do każdego zaworu karmiącego
  • Mix-Pipe nie powoduje dodatkowego oporu podczas karmienia
  • brak zapychania się paszociągu dzięki rurze Mix-Pipe
  • Wnętrze wykonane ze struktury spiralnej, w postaci 10 mm „wargi” która jest integralną częścią paszociągu. Za wargą nie powstaje żadne „martwe pole”, w którym mógłby osadzić się brud i doprowadzić do zanieczyszczenia paszociągu
  • rura Mix-Pipe jest dostępna jako rura PVC o średnicach 63, 50, 40 lub 32 mm, więc prawie każdej dowolnej wielkości.