Für eine optimale Ansicht unserer Website aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.

Pięć lat systemu karmienia prosiąt ssących Nutrix

Historia sukcesu


Wiele hodowli trzody chlewnej mierzy się z tym wyzwaniem: ze względu na rosnącą liczbę prosiąt mleko maciory nie wystarcza już, aby zapewnić prosiętom optymalne wyżywienie. Dokładnie dla tego od pięciu lat na całym świecie sprawdza się zastosowanie systemu Nutrix firmy WEDA jako systemu karmienia prosiąt ssących. Dzięki w pełni automatycznemu dokarmianiu prosiąt ,maciory tracą w okresie laktacji mniej masy ciała, a prosięta skuteczniej przybierają na wadze.

Znacznie cięższe prosięta
Wyniki osiągane w codziennej pracy mówią same za siebie: „Klient z Węgier poinformował nas: że min. od czasu uruchomienia instalacji systemu dokarmiania prosiąt Nutrix jego prosięta ważą nawet o 1,5 kilograma więcej,” wyjaśnia Ralf Meyer, szef działu rozwoju firmy WEDA. Również wyniki pracy licencjackiej przygotowanej na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Soest dowodzą że: w przypadku systemu Nutrix zaobserwowano znacznie większy przyrost masy ciała prosiąt przy niemal identycznym zużyciu paszy w porównaniu z innym systemem żywienia. Uzyskany dzięki wyższej wadze dodatkowy przychód na jedno prosię wyniósł średnio 2,04 euro.

Czujnik rejestruje poziom napełnienia
Obsługa i działanie systemu Nutrix są bardzo proste: płynny pokarm jest dozowany automatycznie do koryta, które jest zamontowane w przegrodzie pomiędzy dwoma kojcami i dzięki temu jest dostępne z obu kojców. Ważne jest przy tym, aby poziom napełnienia był stale monitorowany i aby po opróżnieniu go przez prosięta do koryta były dozowane tylko niewielkie ilości świeżej paszy (minimum 30 gramów).

Karmienie wielofazowe
„Prosięta mogą być dokarmiane mlekiem z koryta już następnego dnia po urodzeniu. Już po krótkim czasie wszystkie prosięta akceptują system tak dobrze, że można powoli zwiększać ilość mleka, a następnie mieszać je z prestarterem,” podsumowuje Ralf Meyer. Ciągłe dostosowywanie receptur odpowiednio do fazy wzrostu nie tylko zmniejsza koszty paszy, ale także znacznie ogranicza ewentualne biegunki.

Lepszy panel obsługi, nowe raporty i plany
Z okazji piątych urodzin systemu Nutrix firma WEDA wyposażyła go w komputer nowej generacji. „Pozytywny wynik: dzięki nieskomplikowanej obsłudze, nowy komputer Excellent pozwala jeszcze łatwiej zarządzać małymi i dużymi systemami,” mówi Ralf Meyer, kierownik działu rozwoju. Ponadto nowy komputer oferuje teraz mnóstwo przydatnych funkcji, które sprawdziły się już w żywieniu na mokro. Ulepszono na przykład panel obsługi i dodano raporty oraz harmonogram konserwacji. Co więcej, formularze łatwo można wysyłać automatycznie pocztą elektroniczną.

Inne zalety systemu Nutrix w skrócie: